Szczerze z Jezusem

ks. Włodzimierz Piętka

publikacja 21.01.2015 10:37

Po Mszy św. w katedrze i w kościele św. Jana Chrzciciela, trzecim miejscem ekumenicznego spotkania było Wyższe Seminarium Duchowne.

Ks. Mateusz Łaciak, proboszcz parafii ewangelickiej w Płocku mówił, że Jezus jest gwarantem naszej jedności i szczerego dialogu Ks. Mateusz Łaciak, proboszcz parafii ewangelickiej w Płocku mówił, że Jezus jest gwarantem naszej jedności i szczerego dialogu
ks. Włodzimierz Piętka /Foto Gość

- W pokorze, jako dzieci Boga, siostry i bracia w Chrystusie, przyjmujemy Boże miłosierdzie i odpowiadamy na Boże wezwanie do odnowienia wszystkich naszych wzajemnych relacji. Miłosierny Panie, Twój Duch unosił się nad wodami, gdzie różnorodność pojawiła się i rozkwitła. Wyznajemy, że trudno jest nam żyć w rozdarciu. Przebacz nam te myśli, słowa i czyny, które niszczą jedność – modlił się w czasie nabożeństwa ks. Jarosław Kwiatkowski, ojciec duchowny WSD i odpowiedzialny za Dzieło Biblijne w diecezji płockiej.

- Słowo Boże jest wspólnym źródłem, z którego wszyscy czerpiemy, jest świętą ziemią, na której jesteśmy niepodzieleni – mówił ks. Kwiatkowski. W czasie liturgii odczytano fragment Ewangelii św. Jana – cały rozdział IV, który jest przedmiotem medytacji i modlitwy w czasie tegorocznych spotkań ekumenicznych. Słowo do zgromadzonych w seminaryjnej kaplicy św. Stanisława Kostki wygłosił ks. Mateusz Łaciak, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Płocku.

- Zobaczmy, jak niekonwencjonalnie, bezpośrednio i szczerze Jezus zaczął rozmawiać z Samarytanką: ”Daj Mi pić”. Tak, Bóg przez Jezusa zniósł wszelkie podziały, dlatego On rozmawia z nami szczerze i bezpośrednio. Liczy się tylko wiara w Słowo Wcielone. Bóg pragnie rozmowy z nami, bo jesteśmy Jego dziećmi; pragnie naszej szczerej rozmowy, jak to zrobił z Samarytanką. W subtelny sposób dotyka tematów trudnych i niewygodnych. Z pewnością, każdy z nas ma w swym sercu coś, co go męczy i mu ciąży. Przystańmy przy studni, odpocznijmy i porozmawiajmy szczerze z Jezusem. Nie unikajmy tej rozmowy – mówił ks. Mateusz Łaciak.

Zakończeniem nabożeństwa słowa Bożego było wspólne wyznanie wiary, modlitwa wstawiennicza, wspólnie odmówione ”Ojcze nasz” i udzielone przez księży błogosławieństwo.