Jak zachować godność Polaka?

Wojciech Ostrowski

publikacja 10.11.2014 21:38

W kościele farnym w Przasnyszu została odprawiona Msza św. dziękczynna za ogłoszenie w sierpniu tego roku bł. ks. Jerzego Popiełuszko patronem Związku Zawodowego ”Solidarność”.

Relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki spoczęły na ołtarzu głównym przasnyskiej fary Relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki spoczęły na ołtarzu głównym przasnyskiej fary
Archiwum Jacka Ślubowskiego

W Eucharystii uczestniczyły poczty sztandarowe NSZZ ”Solidarność” z Przasnysza, Mławy i Ursusa, przedstawiciele lokalnych władz, senator Jan M. Jackowski i poseł Wojciech Jasiński. Gośćmi honorowymi było rodzeństwo bł. ks. Jerzego: brat Józef i siostra Teresa Boguszewska.

W homilii ks. proboszcz Andrzej Maciejewski, który przewodniczył uroczystej koncelebrze, nawiązał do wybranych wydarzeń z życia bł. ks. Jerzego i jego nauczania.

Przytoczone fragmenty kazań patrona ”Solidarności” sprzed 30 lat zabrzmiały bardzo aktualnie. Np. ze stycznia 1984 r.: ”Nie zachowasz w pełni godności, gdy w jednej kieszeni będziesz nosił różaniec, a w drugiej książeczki innej ideologii. Nie możesz jednocześnie służyć dwom panom. Musisz dokonać wyboru, ale dokonać go po głębokim przemyśleniu”. Wierni mogli również ucałować relikwie bł. ks. Jerzego, które parafia farna św. Wojciecha otrzymała w tym roku.

Po Mszy św. podczas nieoficjalnego spotkania kuluarowego, swoimi wspomnieniami o bł. ks. Jerzym podzielił się jego brat. Kiedy 15 lat temu zachorował na nowotwór lekarze nie wróżyli mu długiego życia. Pan Józef modli się za wstawiennictwem swego brata i dzięki temu, jak uważa, żyje. - Módlcie się za jego pośrednictwem, bo ten męczennik wyjedna wam wiele! - namawiał brat bł. ks. Jerzego.