Pytania o wolność

wp

publikacja 27.10.2014 00:25

W Towarzystwie Naukowym Płockim rozmawiano o polskich obliczach odzyskanej 25 lat temu wolności.

Dyskusję panelową zorganizowała Sekcja Dialogu TNP, której pracami kieruje ks. prof. Ireneusz Mroczkowski Dyskusję panelową zorganizowała Sekcja Dialogu TNP, której pracami kieruje ks. prof. Ireneusz Mroczkowski
ks. Włodzimierz Piętka /Foto Gość

Szkoła, sztuka, medycyna i Kościół – to cztery obszary życia i działalności, w których odzyskana wolność odcisnęła swoje piętno, dała nowe szanse, ale też stworzyła zagrożenia. Mówili o nich uczestnicy dyskusji panelowej ”Między wolnością a zniewoleniem. Polskie twarze wolności”. W dyskusji wzięli udział: mgr Katarzyna Góralska - Mazowiecki Wicekurator Oświaty, dr Liliana Tomaszewska – wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, mgr Marek Mokrowiecki - dyrektor Teatru Dramatycznego w Płocku oraz ks. prof. Ireneusz Mroczkowski – wykładowca w WSD w Płocku i na UKSW w Warszawie.

- Uwolniliśmy się od stereotypu ”wolności »od«”. Obecnie przechodzimy jako społeczeństwo ku wolności rozumianej jako odpowiedzialność. Jesteśmy jednak świadkami innego, negatywnego procesu: autonomizacji i atomizacji jednostki, gdy człowiek dąży wyłącznie do zaspokojenia swoich celów. Z drugiej strony obserwujemy rosnące obawy przed utratą wolności, związanej np. z utratą pracy czy podjęciem jakiejś ważnej życiowej decyzji – mówiła dr Tomaszewska.

- Szkoła jest środowiskiem szczególnie wrażliwym na zmiany. Z jednej strony widzimy poszerzające się możliwości i horyzonty poznawcze, które radykalnie się poszerzyły po 1989 roku. Są to również zmiany administracyjne i technologiczne. Ale z drugiej strony w procesie wychowawczym, nie dziś już ważnej triady: rodzina-Kościół-szkoła – mówiła Katarzyna Góralska, wicekurator oświaty. Podobnym spostrzeżeniem na temat braku scalającego elementu , którym w dyskursie o kulturze był Kościół, mówił Marek Mokrowiecki, dyrektor płockiego teatru.

- Dziś zagraża nam indywidualizm posunięty do skrajności, kryzys wartości i widmo anarchii  – mówili zgodnie uczestnicy dyskusji panelowej.