Warto głosować

ak

publikacja 12.09.2014 18:14

Głosowanie w Ciechanowie odbywać się będzie do 22 września, w Płocku potrwa od 13 września do 3 października. Ciechanowianie wybierać mogą z 18 projektów, z 57 propozycji wybiorą mieszkańcy Płocka.

Na liście propozycji do budżetów obywatelskich są także remonty ulic i wprowadzanie usprawnień komunikacyjnych Na liście propozycji do budżetów obywatelskich są także remonty ulic i wprowadzanie usprawnień komunikacyjnych
Agnieszka Kocznur /Foto Gość

Budżet obywatelski to przedsięwzięcie, które ma służyć pobudzaniu aktywności społecznej oraz wzmacnianiu poczucia wspólnoty między mieszkańcami. W tym roku do miast, które zdecydowały się powierzyć mieszkańcom wpływ na dysponowanie częścią wspólnych pieniędzy, dołączył także Ciechanów. W Płocku to obywatelskie przedsięwzięcie odbywa się po raz trzeci. 

Ta forma konsultacji cieszy się w Płocku coraz większą popularnością. Płocczanie do Budżetu Obywatelskiego Płocka zgłosili aż 74 projekty. Po weryfikacji formalno-prawnej odrzuconych zostało 16 projektów. Głosowanie nad propozycjami do 3. edycji budżetu obywatelskiego Płocka rozpocznie się 13 września i będzie trwało do 3 października. Płocczanie mogą wybierać z 57 projektów, z czego 30 dotyczy konkretnych osiedli, pozostałe mają zasięg ogólnomiejski.

Na liście projektów, które przeszły do finałowego etapu, znajdują się propozycje o charakterze typowo rekreacyjnym, sportowym ale także edukacyjnym. Jednak przede wszystkim płocczanie chcą remontować ulice i usprawniać ruch komunikacyjny oraz unowocześniać szkoły. 

W Ciechanowie wybierać można z 18 projektów, przeważają wśród nich typowo rekreacyjne propozycje, m.in.: siłownie w plenerze, place zabaw, park czy wodotrysk. Nie brak też propozycji, które dotyczą kultury i edukacji. 

Prawo do wybierania projektów ma każdy, kto skończył 16 lat. W Ciechanowie głos można oddać elektronicznie poprzez Platformę Konsultacji Społecznych na stronie internetowej Urzędu Miasta Ciechanów. Każdy mieszkaniec może głosować tylko na jeden projekt. W Płocku można głosować wyłącznie osobiście, po okazaniu dowodu osobistego i zweryfikowaniu go przez pracownika samorządowego - głosujący otrzyma formularz do głosowania. Znajdować się na nim będą dwie rubryki. Jedna do oddania głosu na projekt ogólnomiejski, jedna – na poparcie projektu osiedlowego. Zwycięskie projekty poznamy w październiku.