Redaktor wydania

Agnieszka Małecka

|

Gość Płocki 30/2014

publikacja 24.07.2014 00:00

W tych dniach będziemy wspominać wydarzenia i bohaterów I wojny światowej.

Jak pisze autor materiału poświęconego temu, co działo się wówczas na Mazowszu, tym wspomnieniom powinna towarzyszyć modlitwa o pokój (ss. VI–II). Dziś piszemy też o swoistej walce, jaką prowadzą mieszkańcy gminy Radzanowo. Z tego „dramatu w kilku aktach” najjaśniejszym momentem jest solidarność i współdziałanie tych ludzi (ss. IV–V). Zaglądamy dziś również na wakacyjne rekolekcje Ruchu Rodzin Nazaretańskich i pytamy, co dają rekolektantom te ćwiczenia duchowe (s. VIII).