W korowodzie rodzin

Agnieszka Kocznur

publikacja 01.06.2014 20:51

- Tylko w rodzinach mogą przychodzić na świat pokolenia zdrowych, dobrych, moralnie uczciwych, pracowitych, religijnych, kochających swą ojczyznę ludzi. Jeśli kogoś kochasz, to twoje siły rosną. Ten, kto kocha, potrafi wszystko - usłyszeli wierni zgromadzeni w płockiej bazylice.

Marsz dla Życia i Rodziny zgromadził setki płockich rodzin Marsz dla Życia i Rodziny zgromadził setki płockich rodzin
Agnieszka Kocznur /GN

To płockie, rodzinne święto rozpoczęła Msza św. w katedrze, której przewodniczył bp Roman Marcinkowski.

- Historia i współczesność poświadcza, że to przede wszystkim od kondycji rodziny zależy kondycja państw. Jeśli bowiem rodziny są zdrowe, naród przetrwa każdą klęskę. Jeśli rodziny zżera kryzys, jeśli ulegają osłabieniu i rozbiciu, to również państwa i narody są tym dotknięte. Rodzina to fundament życia społecznego.Tylko w niej mogą przychodzić na świat pokolenia zdrowych, dobrych, moralnie uczciwych, pracowitych, religijnych, kochających swa ojczyznę ludzi - mówił bp Marcinkowski. 

- Niestety dzisiaj rodzina jest zagrożona w swych fundamentalnych podstawach. Ateistyczne, liberalne, wpływowe i opiniotwórcze środowiska ignorują i odrzucają chrześcijańską wizję małżeństwa i rodziny. Propagują związki partnerskie, pomniejszają rolę rodziców w wychowaniu dzieci, opowiadają się za swobodą zwyczajową, popierają rozwody i konkubinaty - wyliczał bp pomocniczy płocki.

Jednocześnie zaznaczał, że Marsze Dla Życia i Rodziny to okazja, by cieszyć się małżeństwem i rodziną, promować wartości, które wynikają z wiary chrześcijańskiej. Wspominał też słowa ojca świętego, który mówił o rodzinie, że jest przyszłością świata.   

Marsz wyruszył sprzed katedry i przebiegał pod hasłem: "Rodzina nadzieją". Na czele barwnego korowodu znajdowała się platforma z zespołem muzycznym "Petromiks", kawalerzyści oraz dwie karety z małżeństwami: młodą parą i małżonkami obchodzącymi jubileusz 50- lecia. Dzieci z kolorowymi balonami, młodzież i starsi z biało-czerwonymi flagami - szli od katedry do płockiego zoo. Wędrówce towarzyszyły piosenki o tematyce familijnej oraz rozważania dotyczące rodziny. Odczytywane były także słowa św. Jana Pawła II z „Listu do Rodzin”.

Organizatorami marszu byli: Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Kuria Diecezjalna Płocka, Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki oraz Urząd Miasta Płocka.