Wyśpiewany Sacrosong

ks. Włodzimierz Piętka /Henryk Mazurek

publikacja 11.05.2014 01:53

W parafii Miłosierdzia Bożego w Pułtusku-Popławach spotkało się ponad 500 wykonawców muzyki chrześcijańskiej w diecezji płockiej.

Wyniki Sacrosongu ogłosił ks. Jarosław Kamiński, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Płockiej Kurii Diecezjalnej Wyniki Sacrosongu ogłosił ks. Jarosław Kamiński, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Płockiej Kurii Diecezjalnej
ks. Włodzimierz Piętka /GN

Diecezjalne wydarzenie muzyczne zgromadziło ponad 500 członków scholi dziecięcych, młodzieżowych zespołów muzycznych i chórów. Odbywający się w Pułtusku 23. diecezjalny Sacrosong nawiązywał do pierwszego zwołanego w Pułtusku w 1978 r. Organizowali go obecni również przy tej edycji księża Romuald Jaworski i Franciszek Kuć. – Dobrze się stało, że ci dwaj nasi księża wydobyli z naszej diecezji talent śpiewu – mówił ks. Jarosław Kamiński, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Płockiej Kurii Diecezjalnej.

– Wtedy sprzęt muzyczny był prymitywny, ale były w nas radość i entuzjazm. Ja wciąż pamiętam tamte piosenki, popularne refreny, członków moich zespołów. Ten pierwszy Sacrosong trwał trzy dni – od 7 do 9 maja. W swoich domach przyjmowali nas gościnni mieszkańcy Pułtuska – wspominał wydarzenia sprzed 36 lat ks. Kuć w czasie kazania na Mszy św. wieńczącej diecezjalny Sacrosong. – Ile dobra wnosimy, gdy razem tworzymy nasze grupy wokalne, gdy przez śpiew i muzykę stajemy się świadkami wiary. To ważny element ewangelizacji! Ważne, by to, co śpiewamy, było zasadą naszego życia - mówił ks. Kuć.

- Widzieliśmy zróżnicowany poziom występów. Z jednej strony były to grupy bardzo profesjonalne, inne natomiast miały poziom amatorski. Porównując liczbę zespołów na obecnym i poprzednich Sacrosongach, zauważam niestety spadek liczby grup, które grają przy naszych parafiach. To z pewnością wyzwanie dla naszych wspólnot, aby dbać i rozwijać talenty muzyczne i wokalne w diecezji płockiej - powiedział po zakończeniu przesłuchań ks. Andrzej Leleń, diecezjalny duszpasterz muzyków kościelnych. - Dobrze się stanie, jeśli w naszych repertuarach muzycznych docenimy i odkryjemy na nowo piękno tradycyjnych pieśni. Wiele zespołów młodzieżowych odwołuje się do nowych nurtów muzyki chrześcijańskiej, często z kręgów protestanckich. Ale nie zapominajmy o naszym pięknym dziedzictwie, które w nowych aranżacjach, wciąż wzruszają i są głębokie teologicznie - powiedział inny uczestnik Sacrosongu.

W kategorii scholi dziecięcych pierwsze miejsce zajęły ”Dziewczęta Jednego Serca Jednego Ducha” z parafii Matki Bożej Królowej Polski w Mławie, drugie – "Boże Iskierki” z parafii św. Brata Alberta w Makowie Mazowieckim, trzecie – schola z parafii Matki Bożej Fatimskiej w Ciechanowie. Wyróżnienie burmistrza miasta Pułtuska otrzymała schola ”Aniołki” z parafii w Zagrobie.

W kategorii młodzieżowych zespołów muzycznych główną nagrodę otrzymał zespół ”Totus Tuus” z Bielska, drugie miejsce zajął zespół ”Made in Haeven” z parafii Miłosierdzia Bożego w Pułtusku-Popławach, a trzecie – zespół ”Śpiewaj i Idź” z Baboszewa. Zespół ”Highway to Heaven” z parafii św. Jadwigi Królowej w Płocku otrzymał wyróżnienie z rąk burmistrza Pułtuska.

W kategorii chórów pierwsze miejsce zajął chór ”Lira” z parafii św. Wojciecha w Nasielsku, drugie – ”Cantores Egregientes” z parafii św. Tekli w Ciechanowie, miejsce trzecie – chór ”Gaudium Cantus” z pułtuskiej bazyliki. Wyróżnienie z rąk burmistrza pułtuskiego otrzymał chór ”Gospel Soul” z Tłuchowa.

Organizatorami 23. Sacrosongu diecezji płockiej byli Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej Płockiej i parafia Miłosierdzia Bożego w Pułtusku-Popławach.