Przedsmak kapłaństwa

ks. Włodzimierz Piętka

dodane 31.03.2014 17:48

Nowowyświęcony diakon, siedmiu lektorów i siedmiu akolitów, od 31 marca posługują w Kościele Płockim.

W czasie śpiewu Litanii do Wszystkich Świętych mający przyjąć święcenia diakonatu modlił się przed ołtarzem w postawie leżącej W czasie śpiewu Litanii do Wszystkich Świętych mający przyjąć święcenia diakonatu modlił się przed ołtarzem w postawie leżącej
ks. Włodzimierz Piętka /GN

- Udzielając posług i święceń, Ksiądz Biskup przybliża kleryków do kapłaństwa - powiedział na początku liturgii ks. Marek Jarosz, rektor WSD. – Jak zapewnia nas ewangelia, ludzie przyjmują nas wtedy, gdy nasze czyny są prawdziwe i jednoznaczne, dlatego ważnym znakiem i etapem na drodze do kapłaństwa są dla alumnów posługi lektoratu i akolitatu oraz wyświęcenie jednego z alumnów na diakona – powiedział ks. rektor Jarosz. Prosił bp. Romana o modlitwę w intencji seminarium, aby ci klerycy, którzy otrzymują święcenia i błogosławieństwo do pełnienia posługi, z zapałem i autentyczną wiarą pociągali do wiary i aby celem ich życia była świętość.

- Na seminaryjnej drodze pełniej wchodzicie w tajemnicę miłości Jezusa. On jest pierwszym miłującym. Od Jezusa, który jest zawsze wierny, uczymy się, że cechą prawdziwej miłości jest trwanie bez reszty, oraz pełnienie Jego woli. Kto idzie do kapłaństwa musi dobrze zrozumieć, że od pragnienia realizacji własnych planów, ważniejszy jest Jezus – mówił w kazaniu bp Marcinkowski. – Kapłaństwo nie jest byciem dla siebie, ale dla Jezusa. Dlatego wejdźcie w życie ludzi, poznajcie ich problemy. Tam zaczyna się miłość, która kosztuje ofiarę. Macie być blisko ołtarza, aby miłość Boga przez was się przebijała. Pamiętajcie, jeśli nie trwamy w miłości, próżnym jest to, co robimy. A więc w drogę z Jezusem, aby Mu nie sprawić zawodu – zachęcał bp Roman w swoim słowie kleryków.

Oprócz siedmiu lektorów z III kursu i siedmiu akolitów z kursu IV, bp Roman Marcinkowski udzielił święceń diakonatu Kamilowi Kozakowskiemu. Nowy diakon pochodzi z parafii Białotarsk (z terenu diecezji włocławskiej).

Uroczysta Msza św. w kaplicy św. Stanisława Kostki, z udzieleniem posług i święceń diakonatu, zakończyła rekolekcje wielkopostne w WSD.