Burmistrz bez honoru?

Agnieszka Kocznur

publikacja 18.02.2014 17:07

Wojewoda wzywa Radę Miejską w Gostyninie do wygaszenia mandatu burmistrza.

Wojewoda Jacek Kozłowski wypowiedział się w sprawie burmistrza Gostynina Wojewoda Jacek Kozłowski wypowiedział się w sprawie burmistrza Gostynina
Agnieszka Kocznur /GN

"W związku z niepodjęciem w terminie uchwały o wygaśnięciu mandatu burmistrza Gostynina, wojewoda Jacek Kozłowski wzywa Radę Miejską do stosownych działań. Wygaśnięcie mandatu wójta następuje wskutek utraty prawa wybieralności, które burmistrz stracił w wyniku skazania za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego" - informuje biuro prasowe wojewody mazowieckiego. 

Warto przypomnieć, że 17 stycznia br. burmistrz Gostynina został skazany prawomocnym wyrokiem sądu w Płocku, więc utracił prawo wybieralności, co skutkuje wygaśnięciem mandatu.

- Są osoby, które chcą walczyć do końca, walczyć nawet o straconą sprawę, byleby tylko przedłużyć czas pełnienia przez siebie funkcji - mówił do dziennikarzy wojewoda Jacek Kozłowski podczas zwołanej w Starostwie Gostynińskim konferencji.

- Jest takie słowo, które się nazywa honor. Pamiętacie państwo - "Kończ, waść, wstydu oszczędź"? Osoba, której to dotyczy, może sama podać się do dymisji i rozwiązać ten problem z dnia na dzień. W Polsce czasami zapominamy, że oprócz prawa obowiązują także dobre obyczaje. Obowiązuje także w relacjach międzyludzkich coś takiego jak honor - dodał.

Rada Miejska powinna najpóźniej w ciągu miesiąca od wydania prawomocnego wyroku (tj. od 17 stycznia br.) stwierdzić w drodze uchwały wygaśnięcie mandatu burmistrza. Ponieważ rada nie wywiązała się z tego obowiązku, wojewoda mazowiecki wezwał organ samorządu do podjęcia stosowanej uchwały. Rada ma na to 30 dni od daty otrzymania wezwania.