Spowiedź – pilnujcie tego!

ks. Włodzimierz Piętka

|

Gość Płocki 07/2014

publikacja 13.02.2014 00:00

Od grobów apostolskich bp Piotr Libera powrócił do Płocka z papieskim przesłaniem.

Bp Piotr Libera rozmawiał z papieżem Franciszkiem w czasie audiencji w bibliotece Pałacu Apostolskiego 3 lutego Bp Piotr Libera rozmawiał z papieżem Franciszkiem w czasie audiencji w bibliotece Pałacu Apostolskiego 3 lutego
Archiwum servizio fotografico „L’Osservatore Romano”

Najważniejsza była modlitwa i pielgrzymka do świętych miejsc Wiecznego Miasta: bazylik świętych: Piotra na Watykanie, Pawła za Murami, Jana na Lateranie i Matki Bożej Większej. Później były spotkania z ojcem świętym 3 i 7 lutego oraz Msza św. z papieżem w Domu św. Marty, wreszcie ważne wizyty w kongregacjach i papieskich radach oraz spotkania z innymi biskupami.

Właściwy ton wszystkim spotkaniom nadał sam papież. – Kształtujcie już w młodym pokoleniu ducha misyjnej otwarości, aby głosić żywego Jezusa. Pamiętajcie o sakramencie pokuty, pilnujcie tego, bo to coś ogromnie ważnego! – mówił papież do grupy biskupów, w której był obecny również bp Piotr Libera. – Ojciec święty stworzył klimat tej wizyty. Spotykając się z nami, od razu przeszedł do meritum spraw, rozmawialiśmy konkretnie. Papież pytał, co nas interesuje, boli. Chciał, żebyśmy my stawiali pytania. Odczułem, że jest on bratem w biskupstwie, który bardzo chce poznać i słuchać swych współbraci z innych Kościołów. Żywo reagował na nasze pytania. W odpowiedziach przechodził bezpośrednio na płaszczyznę pastoralną. Dlatego nasze spotkanie było mocnym chodzeniem po ziemi, popartym osobistym doświadczeniem i praktyką duszpasterską. W tej rozmowie lepiej poznaliśmy naszego ojca świętego, w duchu braterstwa, szczerości, ale też poczuciu humoru – powiedział nam bp Libera. – To była moja trzecia wizyta ad limina apostolorum – dodał bp Piotr. – Dwie poprzednie wizyty składałem jako biskup pomocniczy, obecną zaś jako biskup płocki. Moim zadaniem było więc zdać relację o naszym Kościele diecezjalnym – powiedział biskup płocki.