Nie! dla obwodnicy Płocka

Agnieszka Kocznur

publikacja 29.01.2014 09:31

Pieniędzy z budżetu państwa dla najważniejszej płockiej inwestycji, na 2014 r. czyli obwodnicy - nie będzie.

Sejm zdecydował, że nie wprowadzi obwodnicy Płocka do rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych Sejm zdecydował, że nie wprowadzi obwodnicy Płocka do rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych
sejm.gov.pl

Najpierw Senat odrzucił poprawkę dla obwodnicy Płocka w trakcie głosowania nad ustawą budżetową na 2014 rok. Na posiedzeniu 10 stycznia z 97 poprawek, zostały odrzucone 84, w tym dotycząca przesunięcia środków na budowę obwodnicy m.in. Płocka. Przeciwko niej było 58 senatorów z Platformy Obywatelskiej, 3 z Koła Senatorów Niezależnych i jeden senator z PSL. Za poprawką głosowało 28 senatorów PiS oraz 2 z Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska.

Także Komisja Budżetu i Finansów Publicznych negatywnie zaopiniowała poprawkę, która dotyczyła przeznaczenia 300 mln zł kosztem obsługi długu krajowego na budowę obwodnic kilku miast, w tym m.in. Płocka, Skierniewic czy Opatowa. Poprawki zgłoszone przez Senat zaakceptował Sejm.

Czy w takim razie obwodnica powstanie?

Oto komentarz, jaki otrzymaliśmy od Huberta Woźniaka z UM Płocka:

Obwodnica Płocka będzie realizowana, miasto stara się o tę inwestycję, i jednocześnie ją przygotowuje. Starania samorządu płockiego idą trzema drogami. Płock złożył wniosek o wpisanie do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 zmiany przebiegu drogi nr 62 i zbudowania obwodnicy od Słupna przez Boryszewo do ul. Bielskiej w rejonie lotniska.

 Nie po raz pierwszy zresztą, ponieważ podobne starania odbywały się w czasie poprzedniej kadencji samorządu. I były bezskuteczne. Mimo to miasto nie zrezygnowało z kolejnej próby uzyskania centralnej decyzji – akceptacji idei budowy obwodnicy.

Jednocześnie samorząd płocki samodzielnie stara się o zrealizowanie takiego przedsięwzięcia w inny sposób, ponieważ istnieje możliwość budowy obwodnicy niezależnie od inwestycyjnych planów zawartych w rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych.

Obwodnica Płocka jest wpisana w projekt kontraktu terytorialnego dla województwa mazowieckiego. Zapisano w nim na budowę drogi wokół Płocka 400 mln zł. To drugi sposób, o którym wspominałem na wstępie.

Trzecią drogą, z której Płock korzysta są nowe możliwości, które otwiera nowa perspektywa finansowa UE na lata 2014-20. Aby skorzystać z tych środków Płock zawarł już porozumienie z sąsiednimi gminami i utworzył tzw. obszar funkcjonalny.

Na liście przedsięwzięć, które są właśnie negocjowane z Urzędem Marszałkowskim, do sfinansowania na tym terenie, jest podniesienie konkurencyjności Płocka przez uzbrojenie terenów inwestycyjnych. Jednym z elementów tego uzbrojenia jest przygotowanie drogi , która będzie pełnić rolę obwodnicy.

W tej sytuacji brak decyzji o wprowadzeniu obwodnicy Płocka do rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych i brak pieniędzy w budżecie państwa nie zatrzymuje bardzo zaawansowanych przygotowań do zrealizowania tego przedsięwzięcia w innej formie.

Jednocześnie Płock przekazał plac budowy pod budowę wewnętrznej obwodnicy miasta – trasy tranzytowej z nowego mostu do lotniska i PKN Orlen. Jej pierwszy etap zakończony zostanie w październiku.”