Urok tradycji

agm

|

Gość Płocki 02/2014

publikacja 09.01.2014 00:00

Prawie 150 lat temu w serii monografii opisał całościowo polską kulturę i sztukę ludową. Oddzielny tom poświęcił mieszkańcom starego Mazowsza – Mazurom i Kurpiom.

„Na ten dzień robią w domu świece (gromnice) z własnego wosku (…) i ze świecami temi idą do kościoła…” – pisał Kolberg w rozdziale „Zwyczaje” o święcie Matki Boskiej Gromnicznej. Zwyczaj ten przetrwał w Białej k. Płocka „Na ten dzień robią w domu świece (gromnice) z własnego wosku (…) i ze świecami temi idą do kościoła…” – pisał Kolberg w rozdziale „Zwyczaje” o święcie Matki Boskiej Gromnicznej. Zwyczaj ten przetrwał w Białej k. Płocka
Agnieszka Małecka /GN

W tym roku mija 200 lat od urodzin Oskara Kolberga, wybitnego XIX-wiecznego etnografa, badacza polskiej twórczości ludowej: jej mowy, muzyki, tańców i zwyczajów. Otrzymał gruntowne wykształcenie muzyczne i początkowo chciał być kompozytorem, dlatego nie dziwi, że jego opus magnum to ponad 10 tys. melodii i pieśni ludowych, które odszukiwał, jeżdżąc najpierw po okolicznych wsiach Warszawy. Decyzją Sejmu RP Kolberg, obok Jana Karskiego i św. Jana z Dukli, patronuje 2014 rokowi. Co to oznacza dla współczesnych badaczy i muzealników?

– Etnografia zawsze budziła duże zainteresowanie, również w obszarze wystawiennictwa muzealnego. Jednak w wielu ośrodkach etnograficznych często ucieka się w ślepą uliczkę w przekonaniu, że te kołowrotki, stroje ludowe, słowem tradycyjna kultura ludowa już się dobrze nie sprzedaje. Aby odejść od tego, podejmuje się nowe tematy badawcze, niestety często trochę naciągane, sztuczne – wyjaśnia Magdalena Lica-Kaczan, pracownik działu etnografii Muzeum Mazowieckiego w Płocku, Spichlerza. – Rok Kolberga na pewno przypomni wartość starej dobrej etnografii, zajmującej się tradycyjną kulturą ludową. Z doświadczenia wiemy, że nasi goście właśnie takich wystaw oczekują, co nie oznacza, że nie można ich zrealizować w nowoczesnej formie – dodaje.

Muzeum Mazowieckie w Płocku, które od początku swego istnienia gromadzi zbiory ilustrujące dzieje Mazowsza, planuje w związku z przypadającym Rokiem Oskara Kolberga wystawę. – Został złożony wniosek o promesę do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na przygotowanie długoterminowej czasowej wystawy etnograficznej o starym Mazowszu. Chcemy, by towarzyszyło jej obszerne wydawnictwo popularno-naukowe – informuje M. Lica-Kaczan. Inicjatyw związanych z postacią i dokonaniami Kolberga na pewno nie zabraknie. Ciekawe może się okazać także indywidualne spotkanie z monografią „Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce”.

Lektura tomu IV, o tzw. starym Mazowszu, dostarczy współczesnemu czytelnikowi ciekawych informacji o mieszkańcach tego terenu, ich ubiorach, zajęciach, obyczajach, obrzędach, pieśniach, a nawet… cechach charakteru Mazurów i Kurpiów.