Po duchowe owoce

ks. Włodzimierz Piętka

publikacja 25.11.2013 00:41

- To był trudny, dobry i wielki rok - powiedział na zakończenie diecezjalnych obchodów Roku Wiary w Ratowie bp Piotr Libera.

Biskup Piotr Libera ofiarował relikwie św. Antoniego z Padwy dla ratowskiego sanktuarium Biskup Piotr Libera ofiarował relikwie św. Antoniego z Padwy dla ratowskiego sanktuarium
ks. Włodzimierz Piętka /GN

Przed cudownym obrazem i relikwiami św. Antoniego z Padwy pielgrzymi z diecezji płockiej, pod przewodnictwem księży biskupów Piotra Libery i Romana Marcinkowskiego, uroczyście wyznali wiarę. - Kończymy Rok Wiary w Ratowie, daleko od centrum diecezji, żeby dać znak, że wiarę trzeba dzisiaj osłaniać jak płomyk przed wiatrem. Więcej, taką wiarę – kształtującą życie w prostocie i szczerości - trzeba budzić w sobie i innych - mówił w kazaniu biskup płocki.

Zwrócił uwagę, że najlepiej rzeźbi ludzką duszę wiara, dlatego dziś trzeba być czujnym wobec bezbożnych propozycji wychowania dzieci i młodzieży, wobec spychania na margines roli rodziców i rodziny oraz ideologii, które niszczą duchowość człowieka.

- Kończy się Rok Wiary, ale niech wiara w podobny sposób przenika i kształtuje nasze życie, z odwagą i bez fałszywego wstydu wyznawana, niech będzie celebrowana przez udział w coniedzielnej Mszy Świętej, niech będzie przeżywana na co dzień i przemodlona w codziennej rozmowie z Bogiem! Umiejmy wychowywać dzieci, nie narzucając wiary, nie zmuszając do niej, ale własnym przykładem ukazując jej piękno i godność! Umiejmy bronić tego, w co wierzymy!! Nie poddawajmy się proponowanym nam, katolikom, przez zepsutych, niemoralnych hedonistów, dawnych kolaborantów, modelom: życia, pracy, zabawy czy oceny Kościoła!

Pomyślmy przez moment, czy w naszym domu czyta się systematycznie ”Gościa Niedzielnego”, czy też nie czyta się nic albo czyta tylko pisma, przez których kupowanie nabija się kabzę wrogich chrześcijaństwu redaktorów i zaśmieca się swoją głowę? Pomyślmy również: kiedy ostatnio komuś bezinteresownie pomogłam, pomogłem? Czy nasza wiara wyraża się przez solidarność, najpierw z tymi, którzy cierpią blisko nas, a potem przez solidarność z chrześcijanami prześladowanymi w Syrii, Nigerii czy cierpiącymi na Filipinach! Nie może zabraknąć naszych - choćby małych – gestów pomocy, gestów płynących z wiary!

O takie proste owoce tego Roku Wiary w Kościele Płockim serdecznie Was proszę! Proszę tu, w Ratowie, przez orędownictwo św. Antoniego z Padwy, którego relikwie uroczyście wprowadziliśmy do sanktuarium. Niech ten wielki odnowiciel wiary w czasach średniowiecza, ewangelizator, którego kazania dokonały nawrócenia tysięcy ludzkich serc, uprosi mieszkańcom naszej mazowieckiej diecezji pomnożenie wiary, umocnienie nadziei i rozpalenie miłości Boga i człowieka - apelował bp Piotr Libera.

- Relikwie naszego świętego będą znakiem, że na Ratowo i przybywających tu pielgrzymów spływają liczne łaski, że opiekuje się nami naprawdę św. Antoni - mówił ks. Bogdan Pawłowski, rektor diecezjalnego sanktuarium.

Po zakończeniu Mszy św. wystąpił chór "Minstrel" z Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku, pod kierunkiem Sławomira Gałczyńskiego, z koncertem pieśni religijnych i patriotycznych.

W przygotowanie diecezjalnych obchodów zakończenia Roku Wiary zaangażowały się: Stowarzyszenie "Ratujmy Ratowo", Gmina Radzanów n. Wkrą, Nadleśnictwo Dwukoły, Ochotnicza Straż Pożarna i Policja, "Wojsko Gedeona", mieszkańcy Ratowa, chór parafialny z Radzanowa, Wyższe Seminarium Duchowne i chór "Minstrel" z płockiej Małachowianki.