Powrót do przeszłości

am

publikacja 04.10.2013 12:49

Za trzy lata minie wiek od założenia w diecezji płockiej Niższego Seminarium Duchownego. Szkoła przeszła sporo zmian, ale jak zapewnia ich dyrektor, wartości są te same.

Uczniowie są zadowoleni ze swojej szkoły Uczniowie są zadowoleni ze swojej szkoły
Agnieszka Małecka /GN

- To będzie swoiste „triduum”, trzy lata przygotowania nas do jubileuszu 100-lecia szkoły. Obecny rok jest poświęcony postaci pierwszego dyrektora, a jednocześnie nauczyciela przedmiotów ścisłych ks. dr. Bolesława Strzeszewskiego. W następnym roku chcemy organizować spotkania ze świadkami, czyli absolwentami tej szkoły, a trzeci rok będzie już właściwymi obchodami stulecia - mówi ks. Mariusz Oryl, dyrektor zespołu szkół katolickich w Sikorzu k. Płocka.

O ks. Bolesławie Strzeszewskim przypomina dzisiaj jego portret wiszący w galerii obrazów - portretów w szkolnym korytarzu. Szkołą, która powstała przy ówczesnym Seminarium Diecezjalnym w Płocku kierował ponad 20 lat, i to w bardzo trudnym czasie, bo w okresie przed i po II wojnie światowej. Jego postać i dokonania dokumentuje publikacja „Pamięć i przesłanie”, przygotowana na 90-lecie szkoły, autorstwa poprzedniego dyrektora ks. Tomasza Kadzińskiego.

Czytamy w niej m.in. wspomnienie ks. dr. Andrzeja Rojewskiego, absolwenta w 1956 r. „Kochany nasz „Dyro”, choć sam wyszedł z Powstania Warszawskiego niemalże z bezwładem nóg, nie koncentrował uwagi na samym sobie, lecz na szkole i jej uczniach. Cieszył się z naszych postępów w nauce, dostrzegał w nas dobro i miał nadzieję na jego rozwój.” Jubileusz będzie okazją do przypomnienia tego zasłużonego kapłana diecezji płockiej.

Najlepszą wizytówką szkoły są jej dawni absolwenci. Jak zauważa ks. Mariusz Oryl, wiele osób, które tu uczęszczało, zawdzięcza w dużym stopniu swoje kariery zawodowe. - Mamy z nimi dalszy kontakt. Przyjeżdżają przy różnych okazjach, np. na dzień otwartych drzwi. Wtedy dopiero okazuje się, jaką wartość tak naprawdę miała praca nas, nauczycieli - mówi.

Powstanie Niższego Seminarium Duchownego w Płocku datuje się na wrzesień 1916 r., gdy abp Antoni Julian Nowowiejski poświęcił nowy gmach szkoły, która wówczas przyjęła nazwę „Liceum św. Stanisława Kostki przy Seminarium Diecezjalnym w Płocku”.

Od 2 września 1998 r. decyzją bp. Zygmunta Kamińskiego przeniesione zostało do Sikorza k. Płocka. W 1999 r. przy NSD im. św. Stanisława Kostki rozpoczęło działalność Niepubliczne Gimnazjum Katolickie im. abp. A. J. Nowowiejskiego i bp. L. Wetmańskiego.