Będzie czyściej

am

publikacja 03.10.2013 13:24

Płock staje się miastem bardziej przyjaznym środowisku. Dobiegł końca drugi, kluczowy etap modernizacji największej oczyszczalni ścieków Wodociągów Płockich, zlokalizowanej w Maszewie.

Jedna z wydzielonych komór fermentacyjnych po modernizacji.   Jedna z wydzielonych komór fermentacyjnych po modernizacji.
Agnieszka Małecka/GN
Oficjalna prezentacja unowocześnionego zespołu obiektów odbyła się w 2 października, z udziałem m.in. władz Spółki Wodociągi Płockie Sp. z o. o., prezydenta miasta, przedstawicieli wykonawcy  i sponsorów. Jak zauważył prezes zarządu Marek Naworski, w tym etapie najtrudniejsze było prowadzenie modernizacji wszystkich obiektów oczyszczalni jednocześnie, nie przerywając procesu technologicznego i przy zachowaniu standardów jakościowych.

Przypomniał też, że już I etap tego projektu, którego celem była rozbudowa części biologicznej, był szczególnie ważny dla Spółki, bo doprowadził do anulowania milionowych kar, naliczanych przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Spółce naliczono je za niedotrzymywanie standardów emisyjnych. Jednak od 2010 r., gdy powstały komory nitryfikacji i denitryfikacji, oraz doprowadzono do redukcji poziomu azotu i fosforu w ściekach odprowadzanych do Wisły, Wodociągi Płockie otrzymały pozwolenie wodno – prawne i umorzenie kar środowiskowych.

Przed płocką spółką wodno-kanalizacyjną jeszcze III etap modernizacji oczyszczalni w Maszewie – dostawa wraz z instalacją urządzeń dla suszarni odpadów, czyli powstanie nowego obiektu.

- To wyjątkowa sytuacja, gdy spółka tak perfekcyjnie realizuje swoją misję, w tym bardzo ważne projekty wprowadzające nas w świat dwudziestego pierwszego wieku i Europy. Przed nami ważny projekt, który czekał wiele lat. To projekt rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową w centrum Płocka – mówił prezydent miasta Andrzej Nowakowski.

- Pamiętam takie czasy, gdy w Płocku można było z wypić kawę z tą wodą, ale herbaty już nie. Jest ogromny postęp – chwalił starosta powiatu płockiego, Michał Boszko.

Prezentacja efektów II etapu prac modernizacji oczyszczalni w Maszewie.   Prezentacja efektów II etapu prac modernizacji oczyszczalni w Maszewie.
Agnieszka Małecka/GN
Zanim rozpoczęło się zwiedzanie rozbudowanych i zmodernizowanych obiektów oczyszczalni ścieków w Maszewie, został pokazany krótki film promocyjny, prezentujący obiekty należące do Spółki, i wykorzystywaną technologię.

Oczyszczalnia ścieków w Maszewie jest jedną z czterech oczyszczalni Wodociągów Płockich. Trafia do niej ok. 90 proc. ścieków z prawobrzeżnej części Płocka, a także gmin Stara Biała, Słupno i Radzanowo, oraz 10 proc. ścieków przemysłowych. Trzyetapowa modernizacja oczyszczalni jest realizowana w ramach szerszego projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka”, którego koszt całkowity wynosi ponad 178 mln. zł. Około 70 mln stanowi dofinansowane z Funduszu Spójności UE. Wykonawcą prac modernizacyjnych jest przedsiębiorstwo POL-AQUA.