Rolnicze targi

Dominik Nowakowski

publikacja 01.07.2013 08:10

XIV Mazowieckie Dni Rolnictwa na płońskim Poświętnem odwiedziły tysiące zwiedzających.

Dni Rolnictwa w Poświętnem są jedną z największych tego typu wystaw w kraju Dni Rolnictwa w Poświętnem są jedną z największych tego typu wystaw w kraju
Dominik Nowakowski

W dwudniowych targach techniki rolniczej uczestniczyło 420 firm z całej Polski, które zajęły miejsce na 18 hektarach powierzchni Ośrodka. Swoje zwierzęta wystawiło 96 hodowców. Jedną z największych tego typu wystaw w kraju odwiedziło około 30 tysięcy zwiedzających.

Staranne przygotowania do MDR zakłóciła potężna nawałnica, która przeddzień rozpoczęcia imprezy nawiedziła dużą część powiatu płońskiego. – Ucierpiało pole doświadczalne, położyła się część roślin. Najgorzej wyglądała sytuacja na wystawie maszyn, kiedy w trakcie ustawiania był ciężki sprzęt. Tak ogromna ilość wody przekraczała możliwości przyjęcia studzienek. Niestety, tak ulewny deszcz jest trudny do przewidzenia – mówiła Ewa Strzeszewska, komisarz MDR w Płońsku.

Na szczęście w sobotę i niedzielę pogoda już dopisała, co w znacznej mierze wpłynęło na powodzenie tego wielkiego rolniczego święta.

Podczas oficjalnego otwarcia Targów, na czas ciężkiej pracy na roli i w ogrodach, ks. Zbigniew Sajewski, dziekan płoński, odmówił modlitwę rolnika.

Jan Maria Jackowski, członek Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi życzył, aby polskie rolnictwo otrzymało i wykorzystało szansę zajęcia takiego miejsca w Europie, na jakie zasługuje. – A zasługuje dzięki waszej pracy, zaradności, trudowi i mądrości – zwracał się do rolników senator RP.

Odznaczenie ”Zasłużony dla rolnictwa” wręczono Kazimierzowi Karpińskiemu z Bogurzynka (gmina Wiśniewo, powiat mławski), wieloletniemu hodowcy bydła.

Targi na Poświętnem rokrocznie służą nawiązaniu kontaktów z wystawcami i producentami, zapoznaniu się z nowymi technologiami oraz pogłębieniu wiedzy poprzez fachowe doradztwo oferowane praktycznie w każdej branży rolnej.

Jednym z głównych punktów MDR była Mazowiecka Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Oceniano bydło mleczne oraz trzodę chlewną.

Honorowy patronat nad Targami objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Wojewoda Mazowiecki.