Redaktor wydania

ks. Włodzimierz Piętka

|

Gość Płocki 18/2013

publikacja 02.05.2013 00:15

Wpierwszych majowych dniach oddychamy nie tylko wiosną.

Powróciły bowiem ważne narodowe rocznice i polskie symbole. Wiele o nich mogliby powiedzieć nasi rodacy, którzy zamieszkali i pracują w Irlandii. Wspiera ich między innymi nasz ks. Janusz Ługowski. Na ss. IV i V piszemy o polskiej emigracji na Zielonej Wyspie. Ciekawe, jak ludzie żyjący w nowoczesnym zachodnim społeczeństwie wciąż potrzebują wiary i polskiej tradycji. Piszemy więc o ich zwyczajnym patriotyzmie, który wyraża się w przywiązaniu do polskiej parafii, który jest wzajemnym szukaniem się, wspieraniem w trudnościach i nadzieją na budowanie przyszłości. Jak bardzo takiego zwyczajnego patriotyzmu potrzeba i nam, nad Wisłą…