Wojsko wybrało Królową

ks. Włodzimierz Piętka


|

Gość Płocki 17/2013

publikacja 25.04.2013 00:00

Uformowani w bojowym szyku składają przysięgę i chwytają za… cudowny medalik. To maryjna formacja obecna w naszej diecezji.


Przy ołtarzyku, na którym stoi figura Niepokalanej i znak stowarzyszenia – tzw. vexillum, członkowie Legionu Maryi składali ślubowanie
 Przy ołtarzyku, na którym stoi figura Niepokalanej i znak stowarzyszenia – tzw. vexillum, członkowie Legionu Maryi składali ślubowanie

Archiwum ks. Grzegorza Ostrowskiego


Członkowie Legionu Maryi z Sierpca i okolic na komendę „Acies!” ustawili się w bojowym szyku do złożenia przysięgi, która jest osobistym zawierzeniem Maryi: „Jestem całkowicie Twój, moja Królowo, moja Matko i wszystko, co posiadam, jest Twoje”. – W tych prostych słowach, wypowiadanych z wiarą, widać powagę, ufność pokładaną w Matce Bożej oraz chęć gorliwego wypełnienia podjętych zobowiązań dla zbawienia bliźniego – mówił ks. Grzegorz Ostrowski, kierownik duchowy kurii Legionu w Sierpcu. Święto Acies, obchodzone w kwietniu, jest największą doroczną uroczystością Legionu.
– Naśladowanie Matki Bożej w każdej czynności, którą wykonujemy, pomaga nam żyć dla większej chwały Bożej i pomaga w zbawieniu bliźniego – powiedział w czasie Mszy św. ks. Grzegorz Żabik, duchowy kierownik prezydium Legionu w Gójsku.