Rypińskie zamyślenie młodych

wp

publikacja 26.03.2013 20:03

W Zespole Szkół Miejskich młodzież przeżywała rekolekcje wielkopostne.

Film, spektakl, praca w grupach, "męska decyzja" pójścia do spowiedzi i Msza św. były punkatmi rekolecyjnych spotkań młodzieży w Rypinie Film, spektakl, praca w grupach, "męska decyzja" pójścia do spowiedzi i Msza św. były punkatmi rekolecyjnych spotkań młodzieży w Rypinie
Archiwum s. Krzysztofy Kujawskiej

Rekolekcjonistą prowadzącym spotkania z młodzieżą był ks. Rafał Pabich z parafii św. Stanisława Kostki. Trzy rekolekcyjne dni były wypełnione bogatym planem. Pierwszego dnia w czasie spotkań z wychowawcami uczniowie obejrzeli film „Cyrk motyli”, który był przedmiotem dalszej dyskusji. Po lekcji wychowawczej uczniowie spotkali się na sali gimnastycznej, aby wysłuchać konferencji i świadectwa zaproszonego gościa.

Drugi dzień rozpoczął się od wspólnej pracy zespołów klasowych nad kolażem „Prawdziwe życie gimnazjalisty/licealisty”. Prace bardzo konkretne a zarazem bardzo prawdziwe były punktem wyjścia do konferencji ks. rekolekcjonisty. Tego dnia młodzież mogła zobaczyć spektakl „Syn marnotrawny - córka marnotrawna”. Przedstawienie zostało przygotowane przez s. Krzysztofę Kujawską, pasterkę.

Trzeci dzień to już było podsumowanie rekolekcji i czas na „męskie decyzje” czyli decyzje o przystąpieniu do sakramentu pokuty i powrocie do miłosiernego Ojca. Tego dnia klasy na spotkaniach z wychowawcami przygotowywały krzyż. Najwięcej było prac indywidualnych, ale znalazł się jeden wspólny „klasowy krzyż”. Oprócz symbolu wiary stał się o symbolem jedności ii integracji tej klasy. Rekolekcje zakończyła Msza święta. W całości rekolekcji nie zabrakło też śpiewu animowanego przez uczniów ZSM. Nad przebiegiem rekolekcji czuwały s. Krzysztofa Kujawska i Elżbieta Lewandowska.