Rekolekcje z Testimonium

ks. Kamil Krakowski, Henryk Mazurek

publikacja 11.03.2013 23:53

- Nie lękajcie się stawiać pytań najważniejszych: tych o Boga i sens człowieczeństwa - usłyszeli młodsi i starsi uczestnicy rekolekcji w parafii bł. Jana Pawła II.

Zespół "Testimonium" z Rybnika modlił się i śpiewał z najmłodszymi z parafii bł. Jana Pawła II w Pułtusku Zespół "Testimonium" z Rybnika modlił się i śpiewał z najmłodszymi z parafii bł. Jana Pawła II w Pułtusku
Henryk Mazurek

- Kościół i wiara są tak złożoną rzeczywistością, że można je ukazywać w różnych ujęciach. To był cel naszych rekolekcji: zagłębić się oraz czerpać z bogactwa i różnorodności Kościoła - mówi ks. Sławomir Stefański, proboszcz parafii bł. Jana Pawła II w Pułtusku. Szczególne przesłanie zostało skierowane do ludzi młodych, bo oni są nadzieją i przyszłością Kościoła. - Zobaczyłam, że Kościół i wiara są zupełnie inne niż przedstawiają to media. Wiara to coś żywego, coś ma odzwierciedlenie w moim życiu. Mogłam śpiewem i radością uwielbiać Boga, ale nie zabrakło też czasu na skupienie modlitwę. Głęboko przeżyłam spowiedź i Drogę Krzyżową - mówi Monika, uczennica pułtuskiego ogólniaka.

W czasie rekolekcji był czas na śpiew, świadectwa, radosne uwielbianie Boga oraz konkursy - o to zatroszczył się zespół ewangelizacyjny "Testimonium" z Rybnika. - Dla mnie ten koncert był niezwykłym wydarzeniem. Przez muzykę i świadectwa życia tych ludzi mogłam spotkać Pana Boga, doświadczyć, że On naprawdę z nami jest i nami się opiekuje - mówi Marta, uczennica pułtuskiego gimnazjum.

Drugi dzień poświęcony był na nauki rekolekcyjne, które głosił ks. Jacek Kędzierski, dyrektor Katolickiego Radia Ciechanów. Były misjonarz w Peru zachęcał dzieci i młodzież z parafii bł. Jana Pawła II w Pułtusku, by nie lękały się w swoim życiu pytań najważniejszych: tych o Boga i sens człowieczeństwa. Był czas na sakrament pokuty i na Drogę Krzyżową. Dzieci pułtuskie wcieliły się w role dzieci jerozolimskich, które z boku obserwowały wędrówkę na Golgotę Pana Jezusa. W swoich rozważaniach opowiadały o Jezusie, który kroczył ich ulicami. Młodzież przedstawiła Drogę Krzyżową w formie procesu sądowego. Na świadków tego procesu wzywano biblijne postaci: Maryję, Józefa z Arymatei, Szymona Cyrenejczyka, Weronikę. Sąd badał sprawę Jezusa z Nazaretu.

Trzeci dzień był poświęcony Eucharystii. Starsi i chorzy przyjęli sakrament namaszczenia chorych.

W wydawanym co tydzień biuletynie parafialnym „Totus Tuus” swoje przesłanie dla parafian pozostawił rekolekcjonista - w myśl zasady: widzieć, ocenić, działać - odwołując się do ewangelicznej rewizji chrześcijańskiego życia. - Myślę, że ukazanie bogactwa i różnorodności Kościoła i wiary pogłębi naszą przyjaźń z Jezusem w przeżywanym Roku Wiary oraz umocni i wyda owoce dla naszej młodej wspólnoty parafialnej - podsumował rekolekcje ks. proboszcz Sławomir Stefański.