Bogate cztery dekady

Agnieszka Małecka

publikacja 03.03.2013 23:41

Rozpoczęła działalność dokładnie 1 marca 1973 r. Cztery dekady później, 3 marca bp Roman Marcinkowski, niegdyś jeden z jej pierwszych wikariuszy, odprawił jubileuszową Mszę św., z udziałem wiernych i duszpasterzy, którzy pracują i przed laty pracowali w tej parafii.

 

Bp Roman wyrażał wdzięczność za duszpasterzy, wiernych i wydarzenia w tej parafii   Bp Roman wyrażał wdzięczność za duszpasterzy, wiernych i wydarzenia w tej parafii
Agnieszka Małecka/GN
Wszystko zaczęło się, jak przypomniał obecny proboszcz, ks. kan. Antoni Kołodziejski, 21 kwietnia 1973 r., gdy bp Bogdan Sikorski erygował nową parafię dla Płocka, wydzielając dla niej teren z parafii św. Bartłomieja. Parafia św. Jana Chrzciciela otrzymała zabytkowy, poreformacki kościół.

W dekrecie erekcyjnym, który przytoczył w swoim kazaniu bp Roman, uzasadniono jej utworzenie m.in. koniecznością usprawnienia i dostosowania duszpasterstwa do nowych warunków. Trzeba było też zaspokoić potrzeby religijne rosnącej liczby mieszkańców Płocka.

- Byłem jednym z pierwszych wikariuszy tej nowopowstałej parafii. Ona się rozwijała, bo powstawały tu nowe drogi, różne osiedla, tu mieszkała ludność z różnych stron Polski. W niedzielę i święta odprawiano 10 Mszy św.; katechizacją trzeba było objąć kilka tysięcy dzieci i młodzieży – wspominał w swoim kazaniu bp Roman Marcinkowski. A wspominał z dużym wzruszeniem, bo jak zaznaczył, pamięta życzliwość i wsparcie parafian.

W 40-letniej historii tej wspólnoty zapisali się kolejni proboszczowie – ks. kan. Tadeusz Król, ks. kan. Tadeusz Durszlewicz, ks. prał. Stanisław Kutniewski; od 17 lat kieruje nią ks. kan. Antoni Kołodziejski, z którego inicjatywy w ostatnich latach zostały przeprowadzone gruntowne prace konserwatorskie w kościele.

W kościele św. Jana Chrzciciela m.in. poddano konserwacji boczne ołtarze   W kościele św. Jana Chrzciciela m.in. poddano konserwacji boczne ołtarze
Agnieszka Małecka/GN
Podczas Mszy jubileuszowej wspominano też ważne wydarzenia. Bp Roman przypomniał, że w tym kościele szczególnie podczas stanu wojennego odprawiano Msze za ojczyznę; tu także zaczęto modlić się w każdą rocznicę śmierci ks. Jerzego Popiełuszki, dziś błogosławionego. Na 25-lecie parafii, na osiedlu Tysiąclecia stanął krzyż misyjny. W tym kościele odprawiane są od lat Msze św. za ludzi ekumenii podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Dziś w parafii działa wiele grup modlitewnych i duszpasterskich: Odnowa w Duchu Świętym, Domowy Kościół, Klub Inteligencji Katolickiej, koła różańcowe, koło przyjaciół Radia Maryja, grupa liturgiczna, SRK, kolo ministrantów, grupa lektorów, harcerki, chór parafialny, zespół charytatywny, młodzieżowa grupa modlitewna Ignis, Apostolstwo Dobrej Śmierci, Legion Maryi, służba procesyjna, Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci, młodzieżowy zespół muzyczny.