W Wielki Post z modlitwą za papieża

wp

publikacja 13.02.2013 12:15

W najbliższą niedzielę, 17 lutego na początku Mszy św. zostanie odczytane wezwanie bp. Piotra Libery do modlitwy za Ojca Świętego Benedykta XVI.

Benedykt XVI pozdrawia wiernych w warszawskiej archikatedrze św. Jana Chrzciciela, w czasie wizyty apostolskiej w maju 2006 roku Benedykt XVI pozdrawia wiernych w warszawskiej archikatedrze św. Jana Chrzciciela, w czasie wizyty apostolskiej w maju 2006 roku
Dariusz Świtalski

„W życiu Kościoła są chwile wymagające szczególnej modlitwy i zjednoczenia serc ufających Bożej Opatrzności. W takiej sytuacji znalazła się właśnie wielka wspólnota Kościoła Chrystusowego” – napisał bp Libera.

„Dlatego proszę was o gorącą modlitwę w intencji Ojca Świętego, który przez prawie osiem lat niezwykle ofiarnie, mimo podeszłego wieku kierował Łodzią Piotrową. Jesteśmy ogromnie wdzięczni Panu Bogu za tego »prostego robotnika winnicy Pańskiej« – jak sam siebie określał.

Dziękujemy z serca za jego trudy i cierpienia dla »imienia Pańskiego«, za jego mądrość i pokorę, za rozmodlenie oraz serdeczną pamięć o rodakach swego wielkiego poprzednika Jana Pawła II, którego wyniósł do chwały ołtarzy” – napisał do wiernych diecezji biskup płocki.