Tradycja wzmacnia patriotyzm

Ks. Włodzimierz Piętka


|

Gość Płocki 46/2012

publikacja 15.11.2012 00:00

Stary zwyczaj każe, aby przed pierwszym polowaniem była Msza św. i ślubowanie. 
Tak się stało na diecezjalnej inauguracji sezonu łowieckiego 10 listopada.


Przed ołtarzem św. Huberta księża kapelani kół łowieckich i zgromadzeni w malużyńskim kościele odnowili myśliwskie przyrzeczenia Przed ołtarzem św. Huberta księża kapelani kół łowieckich i zgromadzeni w malużyńskim kościele odnowili myśliwskie przyrzeczenia
Ks. Włodzimierz Piętka

Długi był szpaler myśliwskich sztandarów w zabytkowym kościele św. Wojciecha w Malużynie. Pochylały się one na czas myśliwskiej przysięgi, Przeistoczenia i w czasie Apelu Poległych nad grobami bohaterów z 1920 r. na parafialnym cmentarzu. 
– Tu podtrzymujemy myśliwskie tradycje i wzajemnie lepiej się poznajemy. Nie ma wśród nas rywalizacji, ale wspólnota przyjaźni. Spotykamy się na jubileuszach istnienia kół łowieckich czy rocznicach poświęcenia ich sztandarów.

Jednoczymy się wokół wspólnej pasji i symboli. Przypominamy sobie, że myśliwy to przyrodnik, który nie tylko dokonuje selekcji zwierzyny, ale nade wszystko troszczy się o nią i o przyrodę – podkreślał sens spotkania ks. kan. Krzysztof Kozłowski, diecezjalny duszpasterz myśliwych i proboszcz parafii pw. św. Wojciecha. 
Po Mszy św. wszyscy przeszli na parafialny cmentarz, gdzie modlono się za poległych w obronie ojczyzny. – Splatają się ze sobą tradycje: myśliwska, łowiecka i niepodległościowa, bo kto kocha przyrodę i jej broni, staje też w obronie ojczyzny – podkreślano nad mogiłą poległych w wojnie 1920 r. 
Więcej na www.plock.gosc.pl