Redaktor wydania

Agnieszka Kocznur

|

Płocki 45/2012

publikacja 08.11.2012 00:00

Mamy mało czasu na pamięć, sięganie do przeszłości i historii, ale w tych listopadowych dniach powinna ona mieć dla nas szczególne znaczenie.

W tym numerze nauczyciel historii – pasjonat dawnych dziejów i naszych narodowych bohaterów – opowiada, w jaki sposób powinniśmy o historii mówić, jak do niej zapalić młode pokolenie, oraz skąd wzięło się w nim to zamiłowanie (str. IV i V). Poza pamięcią narodową ciągle żywa jest jeszcze pamięć lokalna, która prowadzi nas do inicjatyw, choćby takich, jak płoński marsz milczenia ( str. VI). A o historii dworu w Studzieńcu i skarbach w nim odkrytych, piszemy na str. VIII.