Bezpieczeństwo dla 14 milionów

Agnieszka Kocznur

|

Płocki 45/2012

publikacja 08.11.2012 00:00

Ruszyły konsultacje na temat projektu programu bezpieczeństwa Wisły środkowej – najpierw z instytucjami, a dopiero w przyszłym roku będą omawiane społecznie.

 Prezydent Andrzej Nowakowski przypomniał, że inicjatywa projektu została ogłoszona właśnie w Płocku, półtora roku temu Prezydent Andrzej Nowakowski przypomniał, że inicjatywa projektu została ogłoszona właśnie w Płocku, półtora roku temu
Agnieszka Kocznur

Pierwsze spotkanie konsultacyjne w sprawie projektu programu odbyło się 5 listopada w Płocku. Ma on zabezpieczyć ponad 14 mln mieszkańców przed powodzią.

Szacuje się, że jego realizacja rozpocznie się dopiero w 2015 r. i potrwa 15 lat, a całkowity jej koszt wyniesie około 14 mld zł. Konsultacje wojewódzkie, które wystartowały w Płocku, skierowane były przede wszystkim do instytucji związanych m.in. z gospodarką wodną, ochroną środowiska, samorządowców, przedstawicieli uczelni wyższych, biur planowania przestrzennego oraz organizacji pozarządowych.

– W ochronie przed powodzią najważniejsze jest strategiczne planowanie – mówił prof. Jan Żelazo, przewodniczący zespołu ekspertów. – Nasz program nakreśla ramy, opracowuje i wskazuje instrumenty, które przysłużą się do podniesienia bezpieczeństwa powodziowego. Ujmuje kompleksowo wszystkie działania, które są istotne dla ochrony przed powodzią m.in. obwałowania, zbiorniki, regulacje rzek, ale także edukację społeczeństwa czy odpowiednie planowanie przestrzenne – wyjaśniał.

Program obejmuje skoordynowane działania administracji rządowej i samorządowej. Udział w jego przygotowaniu biorą wszystkie najważniejsze instytucje, odpowiadające za bezpieczeństwo powodziowe, oraz wojewodowie i marszałkowie ze wszystkich województw leżących w regionie wodnym Wisły środkowej: mazowieckiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, a także warmińsko-mazurskiego, łódzkiego i śląskiego.