• facebook
 • rss
 • Kto i gdzie?

  ks. Włodzimierz Piętka ks. Włodzimierz Piętka

  dodane 16.08.2016 12:20

  61 księży już wkrótce podejmie nowe obowiązki, które wskazał im biskup płocki.

  I. Nominacje w instytucjach diecezjalnych

  1. ks. dr Rafał Bednarczyk, pracownik Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Płockiej, z dniem 24 sierpnia 2016 r., mianowany koordynatorem diecezjalnym ds. przyznawania i realizowania stypendiów edukacyjnych Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.

  2. ks. dr Jarosław Kamiński, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej Płockiej, z dniem 1 września 2016 r., mianowany p.o. dyrektora Wydziału ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej.

  3. ks. dr Wojciech Kućko, po powrocie ze studiów w Rzymie, z dniem 1 września 2016 r., mianowany pracownikiem Wydziału ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej oraz pracownikiem Centrum Psychologiczno-Pedagogicznego „Metanoia” w Płocku.

  4. Ks. mgr Marek Piątkiewicz, dotychczasowy wikariusz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Gostyninie, z dniem 24 sierpnia 2016 r., mianowany zastępcą kierownika Ośrodka Charytatywno-Szkoleniowego Caritas Diecezji Płockiej im. Bł. Abp. A.J. Nowowiejskiego w Popowie - Letnisku oraz ojcem duchownym tego Ośrodka.

  5. ks. kan. dr Marek Wilczewski, dotychczasowy pracownik Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Płockiej, z dniem 1 sierpnia 2016 r., mianowany dyrektorem  tego Wydziału.

  6. ks. dr Grzegorz Zakrzewski, po powrocie ze studiów w Lublinie, z dniem 1 września 2016 r., mianowany pracownikiem Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Płockiej oraz diecezjalnym duszpasterzem nauczycieli.

  7. ks. mgr Łukasz Zdunkiewicz, po powrocie ze studiów w Lublinie, z dniem 1 września 2016 r., mianowany pracownikiem Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej Płockiej.

  II. Zmiany wikariuszowskie (z dniem 24 sierpnia)

  1. ks. mgr Łukasz Arczyński, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Wojciecha w Szreńsku, mianowany wikariuszem parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Osieku.

  2. ks. mgr Paweł Biedrzycki, dotychczasowy wikariusz parafii pw. Ducha Świętego w Płocku, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Jana Kantego w Mławie.

  3. ks. mgr Adam Brzeziński, dotychczasowy wikariusz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Pułtusku-Popławach, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Marcina w Gostyninie.

  4. ks. mgr Paweł Czarnecki, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Marcina w Gostyninie, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Płocku.

  5. ks. mgr Krzysztof Dobucki, dotychczasowy wikariusz parafii pw. Świętej Rodziny w Mławie, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Józefa w Pułtusku.

  6. ks. mgr Marcin Durzyński, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Józefa w Makowie Mazowieckim, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Stanisława Kostki w Rypinie.

  7. ks. mgr Michał Fordubiński, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Bartłomieja w Płocku, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Antoniego w Żurominie.

  8. ks. mgr Łukasz Gach, dotychczasowy wikariusz parafii pw. Świętego Krzyża w Płocku, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Wita, Modesta i Krescencji w Sierpcu.

  9. ks. mgr Piotr Gątarek, dotychczasowy wikariusz parafii pw. Wszystkich Świętych w Karniewie, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Wojciecha w Płocku.

  10. ks. mgr Michał Gołębiewski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. Trójcy Świętej w Rypinie, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Katarzyny w Nasielsku.

  11. ks. mgr Marek Grzeszczak, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Sierpcu, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Wojciecha w Szreńsku.

  12. ks. mgr Robert Kamiński, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Mikołaja w Gąbinie, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Stanisława BM w Glinojecku.

  13. ks. mgr Tomasz Kaszanek, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Rocha w Cieksynie, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Mikołaja w Gąbinie.

  14. ks. mgr Robert Kępczyński, dotychczasowy wikariusz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Osieku, mianowany wikariuszem parafii pw. Świętej Rodziny w Mławie.

  15. ks. mgr Jarosław Kowalczyk, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Józefa w Rościszewie, mianowany wikariuszem parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Gostyninie.

  16. ks. mgr Sebastian Krupniewski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Mikołaja w Gąbinie, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Wojciecha w Raciążu.

  17. ks. mgr Mariusz Majczak, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Jana Kantego w Mławie, mianowany wikariuszem parafii pw. Ducha Świętego w Płocku.

  18. ks. mgr Grzegorz Marzec, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Płocku, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Brata Alberta w Makowie Mazowieckim.

  19. ks. mgr Adam Milewski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Wojciecha w Płocku, mianowany wikariuszem parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Dzierzgowie.

  20. ks. mgr Adam Przemysław Ners, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Antoniego w Zegrzu, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Anny w Skrwilnie.

  21. ks. dr Paweł Niewinowski, dotychczasowy wychowawca w Szkołach Katolickich w Sikorzu, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Płocku.

  22. ks. mgr Dariusz Nowotka, dotychczasowy pracownik Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej Płockiej, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Anny w Strzegowie.

  23. ks. mgr Zbigniew Olszewski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Stanisława BM w Drobinie, mianowany wikariuszem parafii pw. Ducha Świętego w Płocku.

  24. ks. mgr Piotr Orliński, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Katarzyny w Nasielsku, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Tomasza Apostoła w Dzierżeninie.

  25. ks. mgr Piotr Oszczyk, dotychczasowy wikariusz parafii pw. Ducha Świętego w Płocku, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Stanisława Kostki w Rypinie.

  26. ks. mgr Piotr Paradowski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. Trójcy Świętej w Bulkowie, mianowany wikariuszem parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Pułtusku-Popławach.

  27. ks. mgr Dariusz Pargulski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Mikołaja w Gójsku, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Mikołaja w Gąbinie.

  28. ks. mgr Paweł Rokicki, po powrocie ze studiów w Rzymie, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Bartłomieja w Płocku.

  29. ks. mgr Dariusz Sielczak, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Józefa w Zakroczymiu, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Stanisława BM w Drobinie.

  30. ks. mgr Arkadiusz Sikorski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Tomasza Apostoła w Dzierżeninie, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Floriana w Poniatowie.

  31. ks. mgr Leszek Smoliński, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Wojciecha w Płocku, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Mikołaja w Gójsku.

  32. ks. mgr Piotr Smoliński, dotychczasowy wikariusz parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Mławie, mianowany wikariuszem parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Skępem.

  33. ks. mgr Mariusz Stasiak, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Anny w  Strzegowie, mianowany wikariuszem parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Bodzanowie.

  34. ks. mgr Grzegorz Szlom, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Mateusza w Pułtusku, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Wita, Modesta i Krescencji w Sierpcu.

  35. ks. mgr Paweł Szymański, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Józefa w Pułtusku, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Józefa w Makowie Mazowieckim.

  36. ks. mgr Piotr Wilkowski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Wojciecha w Raciążu, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Wojciecha w Nasielsku.

  37. ks. mgr Dariusz Witkowski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Brata Alberta w Makowie Mazowieckim, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Mateusza w Pułtusku.

  38. ks. mgr Dawid Witkowski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Wita, Modesta i Krescencji w Sierpcu, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Michała Archanioła w Płońsku.

  39. ks. dr Michał Zadworny, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Płocku, mianowany wikariuszem parafii pw. Świętego Krzyża w Płocku.

  40. ks. mgr Jacek Zakrzewski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Stanisława Kostki w Rypinie, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Józefa w Zakroczymiu.

  III. Nominacje neoprezbiterów (z dniem 24 sierpnia)

  1. ks. mgr Paweł Dobies, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Anny w Pomiechowie.

  2. ks. mgr Michał Guzek, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Antoniego w Zegrzu.

  3. ks. mgr Sławomir Grzela, mianowany wikariuszem parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Mławie.

  4. ks. mgr Dawid Łukasz Kamiński, mianowany wikariuszem parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Ciechanowie.

  5. ks. mgr Jakub Kępczyński, mianowany wikariuszem parafii pw. Wszystkich Świętych w Karniewie.

  6. ks. mgr Piotr Pieczewski, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Rocha w Cieksynie.

  7. ks. mgr Paweł Sobiecki, mianowany wikariuszem parafii pw. Trójcy Świętej w Rypinie.

  8. ks. mgr Łukasz Szymański, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Sierpcu.

  IV. Inne nominacje

  1. dk. Mateusz Kawczyński, z dniem 16 sierpnia 2016 r., skierowany do pomocy duszpasterskiej w parafii pw. św. Marcina w Gostyninie.

  2. ks. mgr Tomasz Markowicz, dotychczasowy kapelan Hospicjum Płockiego pw. św. Urszuli Ledóchowskiej w Płocku i Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie, z dniem 24 sierpnia 2016 r., mianowany wikariuszem parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku, oddelegowanym do tworzenia nowego ośrodka duszpasterskiego w Płońsku.

  3. ks. mgr Krzysztof Szuliński, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Floriana w Poniatowie, z dniem 24 sierpnia 2016 r., mianowany kapelanem Hospicjum Płockiego pw. św. Urszuli Ledóchowskiej w Płocku i Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie.

  V. Skierowanie do pracy misyjnej

  Ks. mgr Bogdan Zalewski, dotychczasowy rezydent w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku, z dniem 1 sierpnia 2016 r., na własną prośbę, skierowany do pracy misyjnej w diecezji Punto Fijo w Wenezueli.

  VI. Skierowanie na studia

  1. ks. mgr Paweł Baliński, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Antoniego w Żurominie, skierowany na studia specjalistyczne z filozofii w Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie.

  2. ks. mgr Marcin Sadowski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Michała Archanioła w Płońsku, skierowany na studia specjalistyczne z dziedziny muzykologii oraz liturgiki w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie.

  VII. Zwolnienia

  1. ks. dr Rafał Bednarczyk, dotychczasowy diecezjalny duszpasterz nauczycieli, z dniem 24 sierpnia 2016 r., zwolniony z pełnionej funkcji. 

  2. ks. kan. dr Andrzej Krasiński, z dniem 1 sierpnia 2016 r., zwolniony z funkcji dyrektora Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Płockiej.

  3. ks. mgr Tomasz Markowicz, dotychczasowy kapelan Hospicjum Płockiego pw. św. Urszuli Ledóchowskiej w Płocku oraz Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie, z dniem 24 sierpnia 2016 r., zwolniony z pełnionych funkcji.

  4. ks. dr Paweł Niewinowski, dotychczasowy wychowawca w Szkołach Katolickich w Sikorzu, z dniem 24 sierpnia 2016 r., na własną prośbę, zwolniony z pełnionych obowiązków.

  5. ks. mgr Dariusz Nowotka, dotychczasowy pracownik Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej Płockiej, z dniem 24 sierpnia 2016 r., na własną prośbę, zwolniony z pełnionej funkcji oraz z funkcji duszpasterza nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. w diecezji płockiej i członkostwa w Diecezjalnej Radzie Duszpasterskiej.

  «« | « | 1 | » | »»
  oceń artykuł

  Zobacz także

  Komentowanie dostępne jest tylko dla .

  Reklama

  Zapisane na później

  Pobieranie listy

  Reklama

  przewiń w dół